loading

Apie mus

Šeimos klinika - Hiperika

  • Ilgametę patirtį turinti sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti pirmines, antrines sveikatos priežiūros ir medicinos laboratorines paslaugas visai šeimai. 
  • Mūsų tikslas – kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, kuris mūsų klinikos pacientams leistų jaustis  saugiais ir ramiais. Atliekame išsamius, kompleksinius tyrimus, konsultuojame ir kartu parenkame Jums tinkamiausią gydymo ar sveikatinimo planą. 
  • Mūsų klinikos profesionalių gydytojų komanda, operatyviai ir tiksliai įvertinę Jūsų nusiskundimus ir atliktus tyrimus, skirs kokybišką ir savalaikį gydymą. Sutelkėme beveik visų specializacijų gydytojus vienoje vietoje ir visuomet ieškome JUMS geriausių sprendimų. 
Prašymas prisirašyti į mūsų kliniką
1. Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ).
2. Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų šeimos gydytoją, asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia Prašymą gydytis pasirinktoje gydymo įstaigoje (forma Nr. 025-025-1/a). Prašymai pagal šią formą gali būti pateikiami vienu iš nurodytų būdų:
2.1. atvykus į pasirinktą PASPĮ, teikiančią šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2.2. PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas nurodytu elektroniniu paštu, pateikus formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
2.3. per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu;
3. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.
4. Pakeisti PASPĮ galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo jis išbraukiamas be atskiro prašymo. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
5. Asmuo už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.
6. Prisirašius prie PASPĮ keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prisirašymo dokumentų tvarkymą. Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.
7. Gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti:
7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
7.2. atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi asmens atstovas.
8. Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, o po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi apsidrausti PSD bei iš naujo prisirašyti prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro. Iš naujo prisirašyti turi ir 18 metų sulaukę asmenys.